Athena

Onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen Logo Athena Boven

 

In het verleden was het onderwijs binnen Scala vooral gericht op de gemiddelde leerling met extra aandacht voor kinderen die in het leerproces achterop dreigden te raken. Steeds vaker wordt het onderwijsaanbod ook aangepast aan leerlingen met specifieke behoeften voor de betere, bovengemiddelde leerling. Dit is op zich een goede zaak, omdat ook deze leerlingen duidelijk behoefte hebben aan een aangepast onderwijsaanbod. Extra aandacht dient ook uit te gaan naar een speciale groep: de hoogbegaafde leerlingen. Hoogbegaafde leerlingen beschikken over een aantal specifieke kenmerken, die bij de 'goede leerlingen' en de 'bovengemiddeld intelligente leerlingen' niet of minder prominent aanwezig zijn en waarmee wel degelijk rekening gehouden dient te worden.

 

Behalve een hoge intelligentie (waarbij een IQ van 130 een richtlijn is) zijn andere factoren bepalend om te kunnen spreken van ‘hoogbegaafdheid’. Hoogbegaafdheid is het resultaat van hoge intellectuele capaciteiten,eengrote taakbetrokkenheid(motivatie) éncreativiteit (het kunnen bedenken en toepassen van diverse oplossingsstrategieën).

Kinderen die deze capaciteiten hebben, denken meestal op een andere manier dan leeftijdgenoten en zijn in geestelijke ontwikkeling vaak veel verder. Ze worden door leeftijdgenoten en ook volwassenen wel eens als ‘anders’ ervaren, omdat ze op een heel ander niveau over allerlei zaken praten dan hun leeftijdgenoten. Ook kunnen ze al reflecteren op zaken die leeftijdgenoten in het geheel niet bezig houden en vragen stellen met een diepgang die niet past bij kinderen van gelijke leeftijd. Dit vergt echter wel een andere pedagogisch/didactische aanpak van de leerkracht.

 

Op een aantal Scalascholen zijn verrijkingsmogelijkheden in de vorm van bijvoorbeeld plusgroepen aanwezig. Toch schiet zo’n aangepast onderwijsprogramma voor hoogbegaafde leerlingen in sommige gevallen tekort.

 

Bij Athena vinden we het van groot belang dat er verantwoord onderwijs wordt geboden aan deze leerlingen met hun specifieke behoeften (structuur, plan van aanpak, doorzettingsvermogen, zelfreflectie, eisen stellen). Het bieden van adequate procesbegeleiding staat bij Athena centraal. Hierbij wordt aandacht besteed aan het structureren van de denkstappen die kinderen maken en het bevorderen van een reflectieve, onderzoeksmatige houding. Er wordt uitdaging geboden zodat kinderen actief betrokken zijn bij hun eigen leerproces en zo mede sturing geven aan hun eigen ontwikkeling.

 

Wanneer hoogbegaafde kinderen niet voldoende worden uitgedaagd om hun talenten in te zetten en een ontoereikend lesaanbod krijgen, kunnen zij ‘denk-lui’ worden, met onderpresteren en demotivatie als mogelijk gevolg. Aanpassingen in het onderwijsaanbod kunnen er bij deze leerlingen bijvoorbeeld voor zorgen dat ze weer op hun niveau, dus wat op basis van hun capaciteiten verwacht mag worden, gaan presteren en weer met meer plezier aan het onderwijs deelnemen.

 

Bij Athena is er extra aandacht voor talent en prestatie. Hier wordt een rijk onderwijsaanbod geboden in een uitdagende, leerrijke omgeving. Binnen dit onderwijsaanbod zijn de kerndoelen van het basisonderwijs geborgd. Door excursies en gastlessen te koppelen aan de thema’s die in de groep behandeld worden, wordt tegemoet gekomen aan de brede belangstelling van deze leerlingen.

 

Met op maat gesneden onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen streven wij ernaar om een basis te leggen, die er mogelijk toe leidt dat deze leerlingen hun talenten optimaal kunnen benutten waardoor zij een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.

 

Voor meer informatie kunt u kijken op de Website van Athena.

 

Tevens kunt u voor meer informatie of een oriënterend gesprek contact opnemen met:

 

Tel.0416-320880

 

 

Collage Gemeente Presesentatie

 


 

Hier volgen enkel documenten voor Hoogbegaafdenonderwijs:

 

Brochure:
WT-Brochure Athena onderwijs WO
 

 

 

Scala basisscholen in de gemeente Heusden, © 2010-2014, Alle rechten voorbehouden.