KBS De Th. J. Rijken

Th J

Directeur:   Debbie Slomp

 
   

Website: www.bs-rijken.nl

 

 

 

  Rijkengebouw2011

De Th. J. Rijkenschool is een typische dorpsschool waar men elkaar kent, de lijnen kort zijn en de onderlinge betrokkenheid groot is. Samenwerking tussen leerlingen, ouders en team zorgt er voor dat we "Samen Rijker Worden".

 

Onze school wil op de eerste plaats een school zijn met een hart voor kinderen, een school waarin onderwijs en opvoeding in harmonie samengaan. We willen, dat uw kind heel veel leert, zich veilig voelt en elke dag met plezier naar school gaat. We gunnen elk kind een zo leerzame en zo fijn mogelijke basisschooltijd.

Het onderwijs is niet alleen vóór kinderen, maar ook van onze kinderen. We willen onze leerlingen uitdagen door middel van samenwerkend leren. Coöperatief Leren vormt de rode draad door de school. Door middel van Coöperatief Leren volgens KAGAN & KAGAN krijgen kinderen meer en meer de kans om met en van elkaar te leren. Hierdoor krijgen kinderen ook meer mogelijkheden om hun eigen talenten en kwaliteiten te tonen én te benutten. Kinderen komen op deze manier meer tot actief leren.

Uitgangssituatie is het leerstofjaarklassensysteem, waarbij hier en daar klassendoorbrekend gewerkt wordt. We denken hierbij bijv. aan het duo-lezen, tutorleren en handvaardigheid.

Door het redelijk stabiele aantal leerlingen kent de school acht jaargroepen, verdeeld over 8 lokalen. De kleutergroepen zijn heterogeen, dwz. groep 1 en 2 zitten door elkaar. De overige groepen zijn homogeen van samenstelling.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.bs-rijken.nl .

 

Scala basisscholen in de gemeente Heusden, © 2010-2014, Alle rechten voorbehouden.