KBS Het Kompas

Directeur: Kees Hamers Foto Kees 2017 (1) logo-Kompas
     

Website: http://www.kbs-hetkompas.nl/

 

 

Kompasscala2  
   

Het Kompas is een katholieke school die openstaat voor iedereen, met wederzijds respect voor culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond. Het werken en samenwerken met allen binnen het Kompas staat in het teken van respect voor elkaar, rekening houden met elkaar. We willen als school een omgeving creëren waarin iedereen op een prettige wijze kan functioneren en zichzelf kan zijn. Dit dient de basis te zijn om te komen tot leren.

Het leren beschouwen we als een plezierige activiteit met als doelen kennis vergaren, een groeiende mate van zelfstandigheid en vetantwoordelijkheid ontwikkelen en leren leren.

De methodes en didactieken waarmee gewerkt wordt, houden rekening met verschillen tussen leerlingen. Het samen leren, samen werken en zorg dragen voor elkaar staan hoog in het vaandel. Daarbij hoort, dat de intrinsieke motivatie van de leerling gebruikt wordt om werkelijke invulling te geven aan leren.

 

We streven ernaar dat, wanneer kinderen het Kompas verlaten, ze het volgende, overeenkomend met hun ontwikkeling, bereikt hebben:

  • zich cognitieve vaardigheden, zowel op mondeling als op schriftelijk niveau eigen hebben gemaakt
  • zich op een creatieve manier kunnen uitdrukken en op een eigen manier om kunnen gaan met creatieve uitingen van anderen
  • zich als sociaal wezen hebben ontwikkeld, zodat ze optimaal kunnen participeren aan de maatschappij en
  • om kunnen gaan met eigen emoties en die van anderen.

 

Het pedagogisch klimaat wordt bepaald door het gedrag van de leerkracht en zijn mogelijkheden om pedagogisch te differentiëren. Dat heeft vooral betrekking op de omgang met het kind en de manier waarop de leerkracht uitleg geeft; maar ook de organisatie in de groep. In een adaptief en activerend pedagogisch klimaat accepteert de leerkacht verschillen tussen leerlingen. Hij daagt ze uit in het leerpoces, ondersteunt hen en schenkt hen vertrouwen. We kiezen voor een positieve benadering met daaraan gekoppeld duidelijke regels en afspraken.

 

Scala basisscholen in de gemeente Heusden, © 2010-2014, Alle rechten voorbehouden.