KBS De Bussel

Directeur: 

     Alice Van Beers 100X133  Yvet -van -der -sterren

                                     Nieuwe Logo School 150
   Alice van Beers        Yvet van der Sterren  
Website: www.debussel.nl

 

 

Gebouwbussel Mooier2011  
   

Op De Bussel staat de ontwikkeling van het kind centraal. Het onderwijs is erop gericht om leerlingen mondig en zelfstandig te maken en om hen aan te leren respect op te brengen voor andere mensen met andere opvattingen. Als school dragen we daarbij de Kanjergedachte uit, waarbij we de kinderen mee willen geven positief over zichzelf en de ander te leren denken. Zowel de leerkrachten als ook de ouder(s)/verzorger(s) hebben hierin een belangrijke rol. Alleen door open en harmonieus samen te werken kunnen we maximaal resultaat behalen.

 

De Bussel is een school in ontwikkeling, die bijstelt waar dat nodig is, die nieuwe dingen aan durft te gaan. Een school die reflecteert op haar eigen onderwijs, risico's durft te nemen, procesgericht is en wil denken in oplossingen. Ieder kind leert anders en daaraan willen we tegemoet komen. Daarom bouwt De Bussel aan adaptief onderwijs, onderwijs op maat. Dit dragen we uit door meer kindgericht te willen werken en minder leerstofgericht te denken en te doen. Kinderen moeten naar eigen aanleg en tempo kennis en vaardigheden opdoen. Dat veronderstelt flexibele werkvormen en groepsdoorbrekend werken, binnen haalbare grenzen. Het werken met combinatiegroepen in de groep 1, 2 en 3 is een eerste aanzet om te komen tot een doorgaande ontwikkeling van kinderen. Om tegemoet te komen aan de instructiebehoeften van alle kinderen is een start gemaakt met het direct instructiemodel, waarmee De Bussel effectieve leertijd beoogt. In het kader hiervan worden toetsen geanalyseerd, waarna het onderwijsaanbod indien nodig wordt bijgesteld.

 

Scala basisscholen in de gemeente Heusden, © 2010-2014, Alle rechten voorbehouden.