Organisatiestructuur

Stichting Scala is een stichting voor katholiek en openbaar basisonderwijs in de gemeente Heusden. Per 1 augustus 2011 is de bestuurlijke inrichting van stichting Scala conform “code goed bestuur”. Deze code is opgesteld door de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO-raad). De organisatiestructuur van de stichting ziet er als volgt uit:

 

Raad van Toezicht:

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het besturen van de Directeur bestuurder en staat de Directeur bestuurder met raad ter zijde.

 

Directeur bestuurder:

De Directeur bestuurder is belast met het besturen van stichting Scala. Bij het vervullen van zijn taak richt de Directeur bestuurder zich op het belang van de stichting en het belang van de scholen die door de stichting in stand worden gehouden. De Directeur bestuurder geeft (in)direct leiding aan de directeuren en de beleidsmedewerkers/stafmedewerkers.

 

Domeinmedewerkers:    Scala onderscheidt vier domeinen:
  • Personeel;
  • Faciliteiten;
  • Onderwijs en kwaliteit;
  • Financiën.

De domeinmedewerkers zijn beleids-/stafmedewerkers die sturing geven aan inhoudelijke processen passend binnen het betreffende domein en leiding geven aan medewerkers die werkzaamheden verrichten voor het desbetreffende domein.

 

Directeuren:

De directeur is verantwoordelijk voor de algemene, personele en onderwijsinhoudelijke ontwikkeling van één of meer scholen. De directeur geeft direct leiding aan de leerkrachten en onderwijs ondersteuners die werkzaam zijn op school.

 

 OP/OOP:

Onderwijs personeel en onderwijs ondersteunend personeel is werkzaam op de scholen en verzorgt het dagelijks onderwijs aan de kinderen en/of voert werkzaamheden uit direct daaraan gerelateerd.

 

Bestuursbureau:

Het bestuursbureau ondersteunt de Raad van Toezicht, Directeur bestuurder, domeinmedewerkers en directeuren bij de dagelijkse werkzaamheden. De complete personele- en financiële administratie wordt door het bestuursbureau uitgevoerd. De dagelijkse leiding van het bestuursbureau is in handen van de officemanager.

 

 Servicedienst:

De medewerkers van de servicedienst verrichten onderhoudswerkzaamheden op de scholen.

Scala basisscholen in de gemeente Heusden, © 2010-2014, Alle rechten voorbehouden.