Medezeggenschap en Organisatieontwikkeling

Medezeggenschap volgt zeggenschap in de organisatie. De organisatie kent twee bevoegdheidsniveaus:

De Directeur Bestuurder die gesprekspartner is van de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad, hierna vermeldt als GMR. Een en ander is nader geregeld in de WMO, het Medezeggenschapsstatuut en het GMR reglement.

De directeur die gesprekspartner is van de MR, nader geregeld door het GMR reglement en het MR reglement van de school.

 

Verkiezingen GMR, klik hier.

 

 

De GMR is als volgt samengesteld:

 

Oudergeleding:

Foto Wibout

 

Tjeerd Schoonheim

Wibout de Klijne, voorzitter

Marieke van den Brand

Tjeerd Schoonheim

 

Yvonne Colijn 

Martijn Haverkamp  
Yvonne Colijn-Buijs   Martijn Haverkamp Jurgen Jansen         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personeelsgeleding

Corrie Vermeulen Marion De Vaan  Walter Tuerlings Gmr
Corrie Vermeulen Marion de Vaan

Walter Tuerlings

 

Foto Ria Van Bijnen Lindsey Vd Wiel 100  Rob

Ria van Bijnen, secretaris

 Lindsey vd Wiel
Rob Robben

 

 

 

GMR-regelement Scala 2012

 

Er zijn vier werkgroepen:

communicatie: marion, Yvonne
financien: martijn, marieke
personeel: rob, Ria
kwaliteit, corrie, Martijn, Walter

De GMR is te bereiken via het e-mail adres gmr@scalascholen.nl .

 

De samenstelling van de MR wordt op schoolniveau vastgesteld.

Op de website van de school is verdere informatie van de MR te vinden.

Logo Gmr

Scala basisscholen in de gemeente Heusden, © 2010-2014, Alle rechten voorbehouden.